Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

କ୍ରୀଡା ହଷ୍ଟେଲ

Sports Inner Banner

କ୍ରୀଡା ହଷ୍ଟେଲ

୧୯୮୫ ରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡା ହଷ୍ଟେଲ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା | ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରୀଡ଼ାର ନାୟକ ହେବା ପାଇଁ ୧୦-୧୪ ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବକ ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏବଂ ତାଲିମ ଦେବା | କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ଯୁବକମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି | ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ୨୨୫୦ / - ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ | ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ / ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଏବଂ କୋଚିଂ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡା କିଟ୍, ଔଷଧ, ୟୁନିଫର୍ମ, ଶଯ୍ୟା ଏବଂ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ | ବର୍ତ୍ତମାନ, ଓଡିଶାରେ ୧୪ ଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ୩ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଅଛି |

 • ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଏସଏଆଇ)
  • ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
   • ଆଡମିଶନ / ପ୍ରସ୍ଥାନ
   • ପ୍ରତିଭା ସ୍କାଉଟିଙ୍ଗ୍
   • ସୁବିଧା
   • ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ
   • ବିବିଧ
  • ଓଡିଶାରେ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା
 • ଓଡ଼ିଶା ସରକାର
  • ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ
   • ଆଡମିଶନ / ପ୍ରସ୍ଥାନ
   • ପ୍ରତିଭା ସ୍କାଉଟିଙ୍ଗ୍
   • ସୁବିଧା
   • ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ
   • ବିବିଧ
  • ଓଡିଶାରେ ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା